fbpx

Условия за обслужване на транзакции с банкови карти

Този документ е част от Условията за ползване на dmnailschool.com.

За “ИНТЕР СОФ СПЕД” ЕООД

Уеб сайтът dmnailschool.com е собственост на“ИНТЕР СОФ СПЕД” ЕООД  (ЕИК 206275336), със седалище и адрес на управление: с. Нови хан, обл. София, к-кс Сентрал парк 3, бл. Б2, ап. 3, e-mail: info@dmnailschool.com, тел.: 0897 022 336 

Предлагани услуги и стоки

Предлаганите в dmnailschool.com продукти са широк асортимент услуги или стоки, предоставяни от различни фирми, които се представят под формата на обучения, събития и курсове публикувани от преподаватели. В страницата на всеки преподавател е обявено подробно описание, съдържание, количество, цена, както и фирмата-доставчик.

Ценова политика

Всички обявени цени в dmnailschool.com са в български левове. Цените са крайни, с включен ДДС 20%.

Лични данни

“ИНТЕР СОФ СПЕД” ЕООД гарантира защитата на личните данни на клиентите чрез Общите условията за ползване на dmnailschool.com . Електронните транзакции с банкови карти се извършват посредством посреднически онлайн разплащателни системи, гарантиращи сигурността им. dmnailschool.com не съхранява номера на банкови карти.

Работа с клиенти

Поради спецификата на услугата си, dmnailschool.com не предлага на потребителите възможност за свободен отказ на вече направена поръчка и връщане на осъществено плащане. При извършване на плащане, всеки потребител-купувач, съгласявайки се с посочените условия, сключва договор с търговеца-продавач, предоставящ конкретната стока/услуга. “ИНТЕР СОФ СПЕД” ЕООД не е страна по договора между потребителя-купувач и търговеца-продавач. Въпреки това, “ИНТЕР СОФ СПЕД” ЕООД активно защитава интересите на потребителите на сайта и съдейства в случаи на постъпили изявления за отказ от закупена услуга или рекламации.

Други особености

Всички други условия и особености са посочени в Общите условията за ползване на dmnailschool.com и в условията към конкретното обучение/събитие/стока, предмет на покупко-продажбата.